Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

Witaj!

Witaj na moim blogu który stworzony został o mediach i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących tej tematyki. Podpowiem jak strowrzyć efektywną reklamę w Internaecie. Mam głowę pełną pomysłów na nowe tematy wpisów.
Bąd ze mna na bierząco !

 

Reklama to dobry sposób na to aby zaistnieć

Reklama jest powszechnie znaną formą promowania nie tylko produktów i usług, ale dzięki niej wiele osób zaistniało w wielkim świecie telewizji i filmu. Występując w niej i posiadając predyspozycje do wykonywania zawodu aktora, można zostać zauważonym przez reżyserów filmowych i lub twórców programów telewizyjnych. Jest wiele sposobów szukania młodych talentów, między innymi właśnie na castingach do reklam. Jeśli jest ona na profesjonalnym poziomie, to zostaje zapamiętywany nie tylko reklamowany produkt, ale również jej treść, w postaci słów i linii melodycznej. Widzowie, słuchacz i czytelnicy zapamiętują też osoby, które występują w reklamie i to na długie lata. W przypadku młodych aktorów, tych , którzy dopiero wchodzą do branży filmowej niejednokrotnie występ w reklamie otworzył drzwi do kariery filmowej. Natomiast inaczej może być w przypadku aktorów, którzy już posiadają odpowiedni status swojej osoby. Są oni ogólnie cenieni wśród środowiska aktorskiego oraz przez społeczeństwo i występ w reklamie traktują jedynie, jako doskonały środek w zdobyciu dużej sumy pieniędzy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jaka reklama może być skuteczna

Reklama jest obecna we współczesnym świecie jak nigdy wcześniej. Reklama dziś otacza nas niemal z każdej strony. Czy to jedziemy autobusem, czy siedzimy przed telewizorem, czy też przeglądamy Internet czy czytamy prasę. Jadąc nawet pociągiem na biletach także możemy spotkać się z reklamą. Reklam nie brakuje zwłaszcza w telewizji. Zatem reklamy otaczają nas zewsząd. Nie zawsze na nie zwracamy szczególną uwagę, wiele osób biorąc ulotkę na ulicy natychmiast wyrzuca ją do kosza, bez zapoznania się z jej treścią. Dlatego marketingowy czy specjaliści od reklam wymyślają coraz to nowsze reklamy i sposoby by skutecznie rozreklamować towar. A przecież nie każda reklama będzie skuteczna. Choć czasem na zrobienie kampanii reklamowej wydawane są spore pieniądze, nie każda reklama będzie przynosić zyski. Jednak coraz więcej towarów reklamujemy, wierzymy w prawdziwą magię i czar reklamy. Przedsiębiorcy reklamują swoje firmy. Nic dziwnego, konsumenci najczęściej wybierają produkty, które znamy z reklamy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Media powinny być obiektywne i rzetelne

Media to dziś czwarta władza. A słowa te nie są wymyślone. Media maja ogromny wpływ na nasz światopogląd. Można nawet rzec, że to dzięki mediom dowiadujemy się o otaczającym nas świecie, o wydarzeniach mających miejsce. I to właśnie dzięki mediom wyrabiamy sobie zdanie na tematy bieżące. Dlatego też media powinny zdawać sobie sprawę w powagi i swojej siły i podchodzić bardzo odpowiedzialnie, rzetelnie do przekazywanych informacji. Również widzowie powinni wybierać takie media, które przekazują prawdziwe treści, a nie opierają się jedynie na plotkach i pomówieniach. To, że tak bardzo wierzymy mediom ma swoja przyczynę. Wierzymy mediom, gdyż nie każda rzecz możemy sprawdzić sami. Nie możemy być przecież w każdym miejscu na świcie i wiedzieć co się tam dzieje. Wyrabiamy sobie zdanie na jakiś temat dzięki relacjom telewizyjnym, doniesieniom prasowym czy informacjom zawartych w Internecie. Dlatego też media powinny zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i przekazywać wiadomości sprawdzone, poparte w kilku źródłach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Informacja zamknięta w szklanym ekranie.

Telewizor zwykło się uważać za okno na świat. Dzięki niemu wiemy, co dzieje się na drugim końcu globu. Aż trudno wyobrazić sobie, że zaledwie nieco ponad 100 lat temu, nasi przodkowie opowieści o urządzeniu, które przekazuje obraz i dźwięk z miejsc oddalonych o setki tysięcy kilometrów, uznaliby za coś pokroju science fiction, stawiając telewizor na jednej półce z maszyną do podróżowania w czasie. Chociaż wziąwszy pod uwagę ówczesne przekonania, być może ten drugi przedmiot był nawet bliższy wyobraźni przeciętnego zjadacza chleba. Telewizja w Polsce zaistniała pod koniec lat trzydziestych dwudziestego wieku, ale prawdziwą popularność zyskała dopiero w dwóch kolejnych dziesięcioleciach. Lata siedemdziesiąte to narodziny kolorowych odbiorników. Dziś telewizory stanowią centrum życia rodzinnego, a bohaterów poszczególnych filmów czy seriali, znamy bliżej niż sąsiadów. Większość ludzi układa swój plan dnia z programem telewizyjnym w ręku, by nie opuścić ulubionych audycji. Bez refleksji przyjmują podawaną im papkę informacyjną, traktując odbiornik niczym bóstwo.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Dozwolone od lat osiemnastu

Współczesny rynek został zalany treściami erotycznymi. To bardzo często właśnie reklama przekracza moralne tabu, prezentując treści dwuznaczne. Nigdy nic nie zostaje wypowiedziane wprost, jednak przekaz uruchamia cały ciąg skojarzeń. Branża erotyczna na dobre zadomowiła się w reklamie, ponieważ nagość, seksualność, jest zapowiedzią pewnej przyjemność, a to właśnie radość użytkowania jest najlepszym sposobem na namówienia klienta do zainwestowania w dany produkt. Piękne, młode, roznegliżowane dziewczęta stanowią obiekt pożądania i spełnienia erotycznych marzeń większości panów. Ten sam mechanizm działa w przypadku kobiet. Leżący na kanapie, w powyciąganych dresach, mąż, wypada niezwykle blado na tle wysportowanego, umięśnionego mężczyzny, który pokryty olejkami przekonuje, że nabycie nowego dezodorant, przemieni lenia w księcia z bajki. Człowiek jest z natury estetą. Kocha rzeczy piękne. Już ze starożytności wywodzi się przekonanie, że człowiek o pięknym ciele nie może być zły. Sprawdzało się to w przypadku herosów, więc dlaczego dziś nie możemy zaufać sile mięśni i poprawić swoje życie kupując jeden z proponowanych nam produktów?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PISMA, GAZETY, MIESIĘCZNIKI

Pisma, gazety i miesięczniki są często ilustrowane także w części redakcyjnej. Zdjęcia przydają war­tości przede wszystkim akualnościom, sprawozda­niom i reportażom. Konkurencję dla nich stanowi fotografia reklamowa w części ogłoszeniowej. Mo­że ona oczywiście spełnić określone zadanie także w części redakcyjnej, wykorzystując zalety doku­mentacji obrazowej; najczęściej jednak jest to nie­możliwe lub niewskazane. W reklamie zdjęcie re­portażowe oraz migawka są na miejscu tylko tam, gdzie dynamika i dramatyzm mogą uchodzić za argumenty reklamowe, np. przy przedstawieniu jadącego samochodu, startującego samolotu lub ja­kiegoś zdarzenia.  Jeżeli zdjęcie informacyjne ma być jasne i wyraźne, to w migawce należy ująć szkic lub kontur obiektu, ponieważ właśnie to dzia­ła wiarygodnie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

SĄSIEDZTWO WIELU ZDJĘĆ

Sąsiedztwo wielu zdjęć reportażowych i reklamo­wych wymaga pełnych wyrazu, intensywnych przedstawień. Jedno zdjęcie tylko wtedy może wy­różnić się spośród wielu, gdy na tej samej lub przeciwległej stronicy nie ma zdjęć o podobnej in­tensywności działania. Przy małym formacie czar- no-biała grafika ma przewagę nad fotografią.Aby kształt jakiegoś przedmiotu przedstawić właś­ciwie należy wykonać zdjęcie całkowicie obiek­tywne, prawdziwe. Motyw powinien być przed­stawiony jasno, przejrzyście i ze szczegółami. Po­winien udzielać informacji i podkreślać zalety przedmiotu. Nie musi budzić bezwzględnej chęci posiadania, zakłada natomiast zainteresowanie ob­serwatora. Nadaje się więc do katalogów i cenni­ków, lecz także do reklam dóbr inwestycyjnych i przedmiotów długotrwałego użytku, przede wszystkim wówczas, gdy konsument ma być poin­formowany o zaletach jakiegoś produktu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

DZIĘKI SWEJ KONSTRUKCJI

Ten efekt jest oczywiście łatwiej osiągany przez ruchome obrazy filmu. Dzięki swej konstrukcji obiektyw jednakowo do­kładnie odtwarza wszystko, co leży w jego zasięgu. Przestrzenna nieostrość nie stanowi wady fotogra­fii; oko także zna nieostrość głębi, chociaż przy pa­trzeniu odczuwa się ją mniej niż przy oglądaniu zdjęć. Wiele zdjęć, przede wszystkim telewizyj­nych, na skutek źle pojętej doskonałości technicz­nej cechuje ostrość aż do ostatniego szczegółu w tle. Utrudnia to obserwatorowi stopniowe wartoś­ciowanie zawartości zdjęcia. Wszystkie elementy występują jednakowo silnie, a niektóre nawet na­kładają się na siebie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

JEDNOSTRONNE UJĘCIE

Ujmuje go z jednego stanowiska, a więc jednostronnie. Raczej już graficzne przedstawienie samochodu bardziej odpowiada naszym o nim wy­obrażeniom. Odnosi się to nie tylko do samochodu, lecz także np. do obuwia i podobnych mu przed­miotów, a także do dużych obiektów, których ka­mera nie może ująć efektownie. Obserwator chce być przez ogłoszenia nie tylko informowany, lecz również fascynowany. W przeciwnym razie nie można by zrozumieć sukcesu reklam mydeł toale­towych, alkoholi, kosmetyków, oferowanych przez gwiazdy i modelki, choć przecież tylko naiwny mo­że uwierzyć, że taka to a taka gwiazda lub mo­delka myje się wiecznie mydłem X i jemu zaw­dzięcza urodę, albo że jakiś aktor jest wysyłany ja­ko ekspert na plantacje kawy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn